Đăng ký đặt báo
STT Loại báo Từ ngày Đến ngày Giá Số kỳ Số lượng Khuyến mãi Thành tiền
Tổng số tiền phải thanh toán:
Lưu ý: Các địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽ tính phụ thu phí sử dụng dịch vụ giao báo ngoài hệ thống phát hành (nhân viên phát hành sẽ trao đổi trực tiếp với bạn đọc mức phí theo khu vực)